Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “When popcorn is not enough.vol.III”

 

 1. Podaci o organizatoru nagradnog natječaja

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom »When popcorn is not enough,vol III.« (u nastavku: nagradni natječaj) je poduzeće Yellow Submarine d.o.o., Radnička 34, 10000 Zagreb (u nastavku: organizator).

 1. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija branda »Submarine Burger«.

 1. Sudionici

Sudionici nagradnog natječaja mogu biti sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, posjetitelji Facebook profila Submarine Burger,  (u nastavku: Facebook profil) koji u komentaru ispod nagradne Facebook objave napišu svoje prijedloge kao što je definirano u članku 4. ovih Pravila.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvedbu nagradnog natječaja.

Kupnja bilo kojeg Submarine proizvoda nije uvjet za sudjelovanje.

 1. Način sudjelovanja i tijek nagradnog natječaja

Prijava za nagradni natječaj

Korisnik može sudjelovati u nagradnom natječaju posjetom FB profilu Submarine Burger gdje u komentaru ispod nagradne Facebook objave objavi svoj kreativni prijedlog kao prijedlog odgovora kao što to zahtijeva objava:

“U komentar nam napiši zašto su u tvojoj ekipi najbolji navijači i možda baš vi osvojite dva burgera i tri piva za vrijeme tekme! 🍔🍻😎

Pravila provjeri na linku: http://bit.ly/pravila-Submarine-natjecaja”

Nagrada se isključivo može iskoristiti na dan 26.6.2018., odnosno na dan kada igra hrvatska reprezentacija na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. Ne može se prenositi ili odgoditi.

Nagrada podrazumijeva 2 burgera i 3 piva po osobi, a maksimalan dopušten broj osoba u ekipi je 8.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici pristaju na dolazak Submarine ekipe u njihov privatan prostor, odnosno na lokaciji na kojoj će gledati utakmicu. Također, dopušten je ulazak fotografa koji će napraviti nekoliko fotografija koje će biti u vlasništvu firme Yellow Submarine d.o.o.

 

Autorska prava

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se neopozivo slažu da se materijalna prava odabranog pobjedničkog komentara prenesu na organizatora koji iste može koristiti vremenski i prostorno neograničeno, u svim jezicima i u neograničenim nakladama, u svim medijima, na internetu, na karticama, u tiskanim materijalima, itd.

Dobitnik, osim nagrade određene ovim pravilima, nema pravo na dodatna plaćanja.

 1. Vrijeme trajanja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se na području Grada Zagreba od 25.6.2018.. i traje zaključno do 12h 26.6.2018.

U okviru nagradnog natječaja organizator će prihvatiti sve objave objavljene najkasnije do 12h 26.6.2016. Objava jednog dobitnika biti će u utorak 26.6.2018. između 12 i 13 h, na Facebook stranici Submarine Burger.

 1. Nagrade

Nagrada u nagradnom natječaju je Submarine vatreni paket koji se sastoji od dva burgera po osobi i 3 pive, za maksimalno 8 osoba.

Odabranog dobitnika će organizator obavijestiti u komentaru pod nagradnom objavom i objavom na timelineu Facebook profila.

Dobitnik koji pravovremeno ne pošalje svoje podatke gubi pravo na nagradu i ista neće biti dodijeljena.

Kao bi se nagrada realizirala, dobitnik pristaje na dijeljenje lokacije na koju će se dostaviti nagrada.

Svaki sudionik za vrijeme trajanja nagradnog natječaja može osvojiti samo jednu nagradu. Pod sudionikom podrazumijeva se fizička osoba s podacima: ime, prezime, adresa na području Grada Zagreba, poštanski broj i godina rođenja. To znači da jedan sudionik može dati više komentara, a nagrađen može biti samo jednom.

Nagrade nisu zamjenjive i nije moguće zahtijevati njihovu novčanu protuvrijednost.

Ako u nagradnom natječaju sudjeluje maloljetna osoba, za preuzimanje nagrade, na zahtjev organizatora, mora priložiti suglasnost roditelja ili skrbnika.

 1. Određivanje dobitnika i obavještavanje

U utorak 26.6.2018. organizator nagradnog natječaja će odrediti jednog dobitnika na sljedeći način:

 • između svih sudionika tročlano povjerenstvo organizatora će ocjenom odabrati  najkreativniji odgovor i isti nagraditi.

Ako je za nagradu odabran komentar kojeg je objavila osoba koja na osnovi ovih pravila ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju ili ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, nagrada joj se neće uručiti.

Dobitnike će organizator obavijestiti najkasnije 1 sat od određivanja dobitnika.

Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u nagradnom natječaju izričito i neopozivo slažu se s objavom navedenih podataka.

Pritužba na uvrštenje na popis dobitnika na temelju ovih pravila nije moguća.

 1. Preuzimanje nagrade

Uvjet za dobivanje nagrade je da se sudionici slažu s pravilima i ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Dobitniku koji je na vrijeme poslao osobne podatke nagrada će biti dostavljena na adresu 26.6.2018., najkasnije 30 minuta prije početka nogometne utakmice u kojoj nastupa hrvatska reprezentacija.

Organizator  zadržava pravo nepodijeliti nagradu ako:

 • dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
 • se ustanovi da je sudionik nagradnog natječaja sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja
 • dobitnik pošalje krive podatke za dostavu,
 • dobitnik nije poslao adresu na području Grada Zagreba

 

 1. Obveze dobitnika za preuzimanje nagrade

Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade znači da nagradu ne želi primiti čime se organizator u odnosu s dobitnikom oslobađa svih obaveza prema dobitniku. Time organizator nagradnog natječaja dobiva pravo raspolaganja nagradom u druge svrhe.

 1. Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci prikupljeni od dobitnika nagradnog natječaja čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Sudionici nagradnog natječaja izričito se slažu da organizator nagradne igre njihove osobne podatke koristi za potrebe nagradne igre “When popcorn is not enough, vol III.” i za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama te drugim svojim promotivnim aktivnostima).

Sudionik nagradnog natječaja ili njegov zakonski zastupnik mogu pismeno otkazati svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka za prodajne aktivnosti organizatora porukom na e-adresu info@submarineburger.com. Organizator  jamči brisanje podataka najkasnije 30 dana od primitka obavijesti o otkazivanju suglasnosti.

Dobitnik organizatoru nagradnog natječaja izričito dozvoljava objavu svojih osobnih podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o rezultatima nagradnog natječaja, odnosno preuzimanja nagrade.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradnog natječaja, da ih prihvaćaju i da se slažu s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila vrijede kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u tiskanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator.

 1. Dostupnost pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na internet portalu www.submarineburger.com te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog natječaja.

 1. Ostale odredbe

Organizator neće uvažiti zakašnjele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za nagradni natječaj. Odluke organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima uz nagradni natječaj su konačne i vrijede za sve sudionike.

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na internet portalu www.submarineburger.com. Nastavak sudjelovanja u nagradnom  natječaju nakon objave eventualnih promjena pravila znači da sudionik prihvaća i slaže se s promjenama.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog natječaja “When popcorn is not enough” koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

Pravila vrijede do 26.6.2018.

Organizator nagradnog natječaja:

Yellow Submarine d.o.o.

Radnička 34

10 000 Zagreb

OIB: 63336519951